Skip to content

Za úspešnú prácu (v socialistickom Československu)

Za socializmu v práci intenzívne súťažili Brigády socialistickej práce o to, ktorý tím prekročí najvyšších  100% o čo najvyššie percento, aby boli mimoriadne odmeny. Tak sa stávalo, že plán bol postavený vo výške, ktorej prekročenie bolo úplne bezproblémové a vlastne plánované.

Následne komunisti ďakovali za úspech v prekročení stanovených cieľov a aj – za Úspešnú prácu.

Aj tak socializmus svojim výkonom, produktivitou práce, kvalitou produkovaných výrobkov a ich modernosťou a atraktivitou u spotrebiteľov v porovnaní s kapitalistickým  Západom jednoducho neobstál.

Ďakovný odznak s veľkou červenou hviezdou je už vystavený v jednej z vitrín Múzea totality.