Skip to content

Ďalšie zaujímavé vlajky sú vystavené v Múzeu totality – vlajka Trnavská dvadsiatka – Lokomotíva Trnava

Sú ich desiatky, resp. od jesene 2022, kedy sme vlajky ukladali do jedného úložného boxu a netriedili –  stovky.

Postupne vyberáme zaujímavé kúsky. Je ním aj táto vlajka Medzinárodných chodeckých pretekov o pohár GR Tatraskla Trnava s podpismi pravdepodobne niektorých úspešných účastníkov, alebo družstva postaveného Tatrasklom.

Možno sa nájde niekto, kto nám na základe podpísaných mien ľudí dokáže identifikovať aj presný ročník pretekov a ich bližšiu históriu.