Skip to content

Ďalšie pamätné medaily v Múzeu totality

Stovky zaujímavých odznakov,vyznamenaní a medailí sú vystavené vitrínach Múzea totality.

Niektoré sú relatívne bežné a pomerne rozšírené, no sú medzi nimi aj svojim spôsobom unikáty, ktorých vlastníctvo nás teší. A určite aj milovníkov, či študentov histórie bývalého socialistického Československa.

Medaile a pamätné plakety pravidelne pri rôznych príležitostiach vydávali nielen komunisti (zjazdy KSČ a pod.), brigády socialistickej práce, SZM, či ZČSP alebo Zväzarm, ale aj štátne a národné podniky a dokonca aj JRD.

A že to vtedy s propagandou vedeli, vidieť ešte aj dnes a to práve na zachovaných exemplároch práve takýchto predmetov z čias socializmu.