Skip to content

„Vlak smrti 1“ – ako Čechoslováci pomohli v dobe, kedy bola takáto pomoc trestaná smrťou

Možno si nie vždy uvedomujeme, že každý z nás sa svojim spôsobom do histórie zapisuje dnes a denne. Každým činom, každým rozhodnutím, čo, kedy a ako urobíme a na ktorú stranu sa postavíme. Čím náročnejšie problémy a čím vážnejší a väčší konflikt, tým je zapisovanie sa do histórie konkrétnymi činmi dôležitejšie a výraznejšie.

V tomto materiáli robíme výnimku a v seriáli pod Múzeom totality publikujeme tému priamo sa socializmu netýkajúcu.

Vzhľadom k blížiacim sa voľbám, ide o tému nanajvýš aktuálnu. A vzhľadom k niektorým o dôveru občanov sa uchádzajúcim stranám vyslovene prioritnú.

Sledujte minulosť kandidátov, ale aj súčasných politikov, nezabúdajte na ich vystupovanie a konanie v minulosti. A nenechajte sa oklamať rečami, že oni sa zmenili.

Nie, bezcharakterný človek bez citu, sa nezmení. V záujme dosiahnutia osobných záujmov sa môže pretvarovať, no ak v ňom zlo bolo, je a aj zostane.

Pozrite si fakty z minulosti. Pozrite sa na to, ako vo veľmi ťažkých a pre nás nepochopiteľných časoch ľudia dokázali konať v prospech neznámych ľudí aj za cenu riskovania vlastného života im pomôcť.

A zamyslite sa nad faktom, či zlo minulosti je až tak veľmi rozdielne od zla súčasnosti.

Boli ľudia, ktorí sami nemali, no pomáhali. A boli takí, ktorí v záujme vlastného majetkového prospechu na tragédii iných profitovali. Napríklad  arizovaním majetku ľudí, ktorí skončili v koncentrákoch.

Je našou povinnosťou prinášať pravdu a zrozumiteľne odlíšiť zlo od dobra. A na amorálne konanie konkrétnych ľudí zneužívajúcich dobu – akúkoľvek dobu co svoj prospech, jasne  poukázať.

Aby sme chyby minulosti neopakovali…