Skip to content

Bez zaváhania a akýchkoľvek zábran nechali (poslali?) kradnúť dieťa. Čo z neho vyrastie?

A bez ľútosti s okradnutým vodičom auta, človekom, ktorý pracoval !!

Včera uverejnené video z cieleného okradnutia vodiča auta vniknutím do auta v jeho neprítomnosti v plnej nahote odhalilo bezcharakterné konanie niektorých spoluobčanov a ich vypočítavosť.

Nechali (poslali?) kradnúť dieťa!!

Smutné pre občanov a na zamyslenie kompetentných orgánov je, že krádeži sa prizerali dospelí, ktorí spoločne vystúpili z jedného auta.

DAJTE SI POZOR NA ZLODEJOV !!

Videozáznam MP v Seredi:

Za krádež objasnenú MP zlodeji dostali pokutu. Ukradnuté vrátili poškodenému. No pýtame sa- to je všetko?

Nehovorí náš Trestný zákon o povinnostiach rodičov / zákonného zástupcu napr. poberajúceho príspevky štátu na výchovu dieťaťa a nepozná aj trestné činy ako napr. ohrozovanie mravnej výchovy, navádzanie na trestný čin, či neprekazenie trestného činu?

Dokedy sa budeme tváriť, že problém v spoločnosti neexistuje a dokedy ho takýmto alibistickým prístupom budeme tlačiť pred sebou, zväčšovať a prenášať do budúcnosti až sa stane neriešiteľným?

Uvedomujú si kompetentní, že tolerovaním takéhoto konania stúpa u tejto skupiny ľudí pocit beztrestnosti a nekonanie kompetentných orgánov  je pre túto skupinu ľudí vlastne návodom na beztrestnosť a tiež navádzaním na ďalšie páchanie trestnej činnosti?

A otázka z pohľadu budúcnosti spoločnosti možno najdôležitejšia – čo z takto vychovávaného a týmto spôsobom vedeného dieťaťa vyrastie?

Celý materiál ku krádeži v Seredi nájdete tu: