Skip to content

Odznak z výstavy so štátnym znakom NDR

Ďalším zaujímavým kúskom z čias bývalej Nemeckej Demokratickej Republiky (NDR – DDR) je odznak v výstavy. Ide o menší kúsok, ktorý je momentálne do série s tým väčším, od zberateľa z Českej republiky získaným už dávnejšie.