Skip to content

Stereoskop ako dobová pamiatka na Lurdy

Ťažko hovoriť,kto zhruba pred tromi až takmer štyrmi desiatkami rokov navštívil Lurdy a priniesol  si na pamiatku STEREOSKOP s niekoľkými  sadami fotografií z tohto svetoznámeho pútnického miesta. V každom prípade ako stereoskop, tak ostatné príslušenstvo boli po niekoľko desaťročí skladované dobre, až nakoniec všetko skončilo v Múzeu totality, aby túto vizuálnu pomôcku – dnes už skôr atrakciu hlavne v budúcnosti obdivovali malí i veľkí.

Ak máte obdobné zariadenia z čias socializmu ešte stále doma, nezbavujte sa ich likvidáciou, ale posuňte ich do Múzea totality. Aj vy takto môžete prispieť k zachovaniu aj takýchto pre nás „drobností“ z doby minulej.

Ďakujeme.

Čo je STEREOSKOP a stereoskopické videnie a ako to funguje?

„Stereoskopické zobrazovanie je technika, ktorá sa používa na vytvorenie alebo zvýšenie ilúzie, že obraz má hĺbku, a to zobrazením dvoch mierne posunutých obrázkov osobitne pre každé oko diváka. Oba obrázky sú z tej istej scény alebo objektu, ale z trochu iného uhla alebo perspektívy. Účelom tohto je podnietiť mozog k syntéze, že malé bočné posuny medzi polohami obrazov naznačujú priestorovú hĺbku. Aby mozog pochopil obraz, zvyčajne sa vyžaduje špeciálne vybavenie. Najbežnejšie aplikácie 3D vyžadujú, aby divák nosil buď pasívne okuliare (polarizované okuliare) alebo aktívne okuliare (okuliare s tekutými kryštálmi).“

Zdroj: Internet