Skip to content

Rozdiel medzi zisťovaním, priznaním a riešením problémov v USA a Ruskej federácii je závratný

Stále a mimoriadne intenzívne značná časť spoločnosti verejne idealizuje Rusko, dokonca bývalý Sovietsky zväz a haní západ a najmä USA. Či ide o neznalosť faktov, hlúposť, alebo „len“ obyčajnú frustráciu tejto časti občanov z vedenia spoločnosti úplne babráckym spôsobom netuším, no hlava mi neberie myslenie (vlastne skôr opačne) ľudí chváliacich totalitu východu

Schizofrénia? Odpovedať si môže každý sám.

Porovnanie prístupu k inak úplne pochopiteľným a logickým neúspechom v náročnom  výskume kozmu zo strany USA (všeobecná verejná úcta a pamiatka) v porovnaní s utajovaním neúspechov a dokonca retušovaním z fotografií hrdinov ktorí položili život v kozmickom programe  Ruskom (v minulosti Sovietskym zväzom), by malo byť dostatočným argumentom prirodzene len pre tých, ktorí majú záujem vôbec myslieť.

Dokument, ktorý treba vidieť:

O prístupe ZSSR napríklad aj v tak vážnej veci, akou je let skutočne prvého človeka do vesmíru, sme písali tu: