Skip to content

Ďalšie preukazy aj rôzne listiny v Múzeu totality

Dnešná návšteva bazáru priniesla ďalšie výsledky v podobe nových preukazov, rôznych listín a novín. Všetky kúsky skončili v Múzeu totality, aj keď niektoré dátumovo  patria do skoršieho obdobia.

Získané artefakty budú po vytriedení a zdokumentovaní vystavené vo vitríne zameranej na tento účel určenej.