Skip to content

Sklobetónové dlaždice v architektúre za socializmu

Nie že by sa dnes už nepoužívali a nie sú už v predaji. Používajú a sú. No už spravidla iným spôsobom, resp. pri výraznej zmene architektúry majú svoje miesto skôr v iných častiach domov.

V sedemdesiatych rokoch minulého storočia sme takéto sklenené dlaždice videli na schodištiach viditeľné zvonku ako estetický doplnok až dominanta domu a to skutočne aj v pestrofarebnom prevedení.

Dnes skôr v interiéroch ako ich doplnok.