Skip to content

66 Čechoslovákov unesených v Angole v roku 1983 – unikátne svedectvo zapísané v denníku

Po vyhotovení webovej stránky venovanej teroristickému  únosu 66 občanov Československa pracujúcich v roku 1983 v Angole ozbrojenou skupinou vojakov UNITA, postupne vyhotovujeme a spracovávame rozhovory s priamymi ešte stále žijúcimi účastníkmi tohto brutálneho medzinárodného terorizmu.

https://unesenivangole.socializmus.sk/

Zároveň postupne digitalizujeme unikátny denník Františka Zlochu, ktorý si poznámky robil tajne na dennej báze, čím riskoval vážne problémy od ozbrojených únoscov celej skupiny.

Dnes po 40. rokoch je aj tento rukou písaný denník nenahraditeľným súborom spomienok v podobe faktov zaznamenaných pre históriu.

Následne po digitalizácii denníka sa pokúsime zabezpečiť jeho prepis, čo by bolo znovu krokom vpred v záujme zachovania pamäti národa.