Skip to content

Knižnica Múzea totality: V čele ŠTB – kniha Pavla Žáčeka vydaná ÚPN

„Pád režimu v záznamoch dôstojníka tajnej polície“

Aj táto výborná kniha môže pomôcť oboznámiť sa s praktikami bývalej ŠTB a systému, akým táto totalitný tajná služba pracovala až do pádu komunistického režimu.

K štúdiu ŠTB sa v knižnici Múzea totality nachádzajú desiatky kníh vydané nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike.