Skip to content

Po 17. novembri ´89 sa nám otvorili hranice na Západ

Revolučné udalosti 17. novembra 1989 umožnili dovtedy za Železnou oponou uzatvoreným Čechoslovákom cestovať do kapitalistického zahraničia.

Neobmedzene…

Čo znamenali hranice za socializmu v bývalom Československu, si pripomeňme v tomto dokumente: