Skip to content

Hudobný festival SOPOTY 1979

Za hlbokej totality v Československu, sme mali možnosť napr. modernú hudbu sledovať výlučne z relácií prinášaných štátnou televíziou.

Aj v tzv. „Východnom bloku“, teda v krajinách pod výrazným vplyvom vtedajšieho Sovietskeho zväzu, bolo možné poriadať hudobné festivaly svetového mena. Takým bol aj festival „SOPOT“,prenášaný aj ČST.

Międzynarodowy Festiwal Interwizji SOPOT 1979

Tak toto bola populárna hudba roku 1979: