Skip to content

ŠKODA 100 dobové reklamy

Ako vyzerali autá v 70. rokoch v bývalom Československu a aké reklamy ich mali predávať? A ako vyzerali technické, designové „vylepšenia a modernizácie“ a samotná výroba na výrobných linkách v Československu vyrábaných áut?

Pozrime sa na dobové spravodajstvo a publicistiku socialistickej televízie.