Skip to content

Po originálnej igelitovej taške, tuzexových poukážkach (Bonoch) a reklamnom prospekte, originálny účet z TUZEXu

Originálny účet (paragon) z obchodu zo zahraničným tovarom  TUZEX, podniku zahraničného obchodu, iba nedávno skončil v zbierkach Múzea totality.

Tak, ako už spomenutá igelitová taška, tuzexové poukážky (Bony) a reklamný prospekt, je aj účet za nákup mimoriadne zachovalým originálom.

Ak máte materiály z doby socialistického Československa a máte záujem o ich zachovanie a vystavenie v Múzeu totality, môžete nás kontaktovať telefonicky, alebo e-mailom.

Ďakujeme.