Skip to content

Nový rok v socialistickej TV v rokoch 1977, 1983, 1985 a 1987

Možno práve takto na Silvestra nezaškodí malé ohliadnutie do minulosti. Tej socialistickej, kedy aj program v štátom kontrolovanej televízii mal svoje pravidlá a limity.

Pozrite sa a zabavte sa pri Silvestroch z roku 1977, 1983, 1985 a 1987.

Možno prekvapiaaj speváci, ktorých vystúpenia boli neskôr pre ich emigráciu z ČSSR zakázané.