Skip to content

Keď v Prahe do taxislužby zaviedli vozidlá TATRA 603

A ďalšie dobové videá, reklamy a dokumenty o tomto na svoju dobu modernom a luxusnom aute TATRA 603.