Skip to content

Znovu ďakovanie za oslobodenie v danej dobe neexistujúcej armáde…

A znovu dôkaz o neznalosti dejín a dlhoročnom prispôsobovaní si vecí vlastnému zvrátenému videniu sveta a chorým predstavám.

V Múzeu totality máme ďalšie dve vlajky s textom za oslobodenie Bratislavy ďakujúcim v danej dobe (oslobodzovania Bratislavy) neexistujúcej armáde.

Je nevyhnutné zabrániť účelovému prispôsobovaniu se historických udalostí vlastným potrebám a cieľom sledovaným prezentovanou propagandou.

Rovnaký stav (historický nezmysel) je aj na pamätníku v Seredi. Dokedy?

Sovietska armáda bola armáda Sovietskeho zväzu od roku 1946 až do roku 1993. Napriek rozpadu ZSSR v roku 1991, Sovietska armáda fakticky existovala naďalej, pričom od 14. februára 1992 bola súčasťou Spojených ozbrojených síl Spoločenstva nezávislých štátov. Od roku 1918 do roku 1946 jej predchádzala Červená armáda.

Zdroj: Wikipedia.org