Skip to content

Súbor Malých encyklopédií zo socializmu

Ďalšie dve Malé encyklopédie sme doplnili do knižnice Múzea totality. Ťažko hovoriť, či sú už všetky vydané, alebo ešte niektoré chýbajú.

V každom prípade, ak sa niekde v antikvariáte nájde diel, ktorý v knižnici nie je, bude nami zakúpený.

Nateraz sa v knižnici okrem dvoch zobrazených vyššie nachádzajú tieto diely: