Skip to content

Kozmos v CCCP

Rôznych materiálov v tlačenej podobe a predmetov propagujúcich výskum vesmíru v bývalom socialistickom ZSSR je medzi bežnými ľuďmi zachovaných hodne.

Nám sa do Múzea totality podarilo získať ťažítko s nápisom reprezentujúcim program a