Skip to content

USA – knižka z roku 1977

Ak má niekto záujem o informácie, čo sa v roku 1977 mohli z literatúry vydanej v socialistickom Československu dozvedieť o USA, má možnosť z knižky ktorá pribudla do knižnice Múzea totality.