Skip to content

Viac ako pol storočie starý osciloskop v Múzeu totality

Ďalší na svoj vek dobre zachovalý technický kúsok do Múzea totality venoval Doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc., ktorý ešte dnes študentom odovzdáva desaťročiami nadobudnuté vedomosti a skúsenosti na STU v Bratislave.

Podľa slov darcu, prístroj má byť stále funkčný.

Srdečne ďakujeme.