Skip to content

Vládna kolóna v Bratislave za socializmu

Bratislava | Z archívu dnes už Múzea totality pochádzajú fotografie vládnej kolóny prechádzajúcej cez Bratislavu za čias socialistického Československa.

Kolóna,  resp. vládne vozidlo je doprovádzané doprovodným služobným vozidlom ZNB TATRA 613 vo farmách  Verejnej bezpečnosti (VB) s majákmi červenej a modrej farby, čo v danom čase znamenalo výlučné právo prednostnej jazdy, teda takéto vozidlá mali prednosť aj pred vozidlami záchranárov.

Kolóna je doprovádzaná  aj motorkami VB a preto sa dá predpokladať, že vo vozidle sa v danom momente viezol prezident ČSSR Gustáv Husák.

Foto: (C) Miloš Majko