Skip to content

Paragon za socializmu vystavený v kníhkupectve pri kúpe knihy

Slovenská kniha, n.p. – tak takto za socializmu vyzeral účet vypísaný ručne, tzv. „paragon“, ktorý dostal zákazník pri kúpe knihy v kníhkupectve.

V Múzeu totality sa nachádza originál paragonu.