Skip to content

Záujem o odchod do predčasného dôchodku je momentálne vysoký a súčasní mladí ? – skapte v robote pri páse!!

Asi takto vďaka populistom vyzerá súčasný stav odchodu do dôchodku dnešných ľudí, ktorí sotva prekročili šesťdesiatku.

Nielen Slovensko, ale vlastne celá civilizovaná Európa čelí významnému nedostatku pracovných síl. Spolieha sa na prísun migrantov z tretích krajín. Priznajme sa, u nás po desaťročia nevieme účinne do pracovného procesu zapojiť a vysporiadať s časťou neprispôsobivých občanov a následky sú katastrofálne. Deti v osadách nevidia vzory u svojich rodičov a všeobecne dospelých s pracovnými návykmi a tak očakávať, že nás „spasia“ zrovna oni, je viac ako naivné. Vzdelávať na úroveň vyspelých krajín EÚ dnes už nie sme schopní ani bežné deti, nieto ešte tie zo znevýhodneného prostredia. A každý minister namiesto systémových zmien odpozeraných a otestovaných vo vyspelejších krajinách, chce za sebou zanechať spomienku vo forme „unikátnej“ reformy. Žiaľ, ide skôr o pomník…

Keby sa náhodou migranti rozhodli zotrvať na Slovensku (čo je rovnako nateraz nereálne, ako výrazné zvýšenie pôrodnosti), mali by sme akurát tak ďalších nezamestnaných. Neexistujú kritériá na príjem migrantov a tak ekonomiky štátov s vymierajúcou populáciou súčasná migrácia nepovzdvihuje podľa očakávania politikov významne odtrhnutých od reality, ale vzhľadom na ich zloženie tak akurát je vytváraný problém do budúcnosti.

Ako ďalej?

Aj Slovensko dlhodobo vymiera. V súčasnosti sa ľudia snažia odísť do dôchodku predčasne – nehľadia na to, že ich deti a vnuci budú (ak nepríde k výraznej zmene systému, zabezpečenia ľudí, alebo k tzv. „nepodmienenému príjmu“)  odkázané pracovať  prakticky do smrti.

Vlastné šetrenie na dôchodok vlády R.Fica vlastne zlikvidujú úplne, resp. obmedzia to takej miery, že sa stáva neefektívnym.

Čo je toto za solidaritu, keď súčasní mladí pri takto vysokých odvodoch takmer polovicu mzdy odvádzajú na zabezpečenie súčasného (populistického!!) sociálneho systému vidiac, že na ich dôchodok vážne pracovať nebude mať kto?

Uvedomujú si nielen bežní ľudia, ale hlavne samotní politici, ako strašne prudko sa Slovensko rúti do záhuby aj v tejto dôležitej oblasti? Alebo si skutočne počkáme na totálny bankrot krajiny?