Skip to content

Neuróza a ty – brožúrka z čias socializmu v expozícii zdravotníctvo

Do expozície „Socialistické zdravotníctvo“ pribudla brožúrka vydaná v bývalom  ČSSR s názvom „Neuróza a ty“. Vydalo ju Státní zdravotnické nakladatelství.

Ide o zachovalú knižôčku a bolo by zaujímavé v nej publikované informácie porovnať so súčasnosťou.