Skip to content

Za socializmu zbieral výstrižky z časopisov o F1

Iba nedávno sa nám do múzea podarilo získať niekoľkoročnú zbierku výstrižkov z novín a časopisov z čias socializmu. Zberateľ a nepochybne obdivovateľ závodov F1 sa v rámci vtedajších možností snažil výstrižky sumarizovať v podstate do hrubého zošita a dopĺňať ručne fixami písaným textom.

Pamätáte sa na tieto druhy záľub a koníčkov?

Zošit v sebe skrýva veľa času a energie a má svoj príbeh. Škoda, že už ťažko zistíme, komu patril…