Skip to content

Po rozpade totalitného Sovietskeho zväzu, jednotlivé republiky išli „svojou cestou“

Po revolučných udalostiach z rokov 1989-90 vo Východnej Európe a krátko po rozpade ZSSR náš záujem na vlastné oči vidieť hlavne následky rozpadajúceho sa komunistického impéria na tých najbežnejších občanov nepoľavil. Niekoľkokrát sme navštívili nielen Ukrajinu, ale aj Ruskú federáciu, Kazachstan, Moldavsko, Podnestersko, Bielorusko, Litvu, Lotyšsko, Estónsko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Náhorný Karabach… A samozrejme, všetky postsocialistické republiky pred rokom ´89 patriace pod vplyv totalitného Sovietskeho zväzu.

Mimoriadne zaujímavým čo do pototalitného vývoja je práve Bielorusko, Ukrajina a samotná Ruská federácia, ako priamy právny nástupca Sovietskeho zväzu.

Kým niektoré krajiny sa ubrali vyslovene cestou budovania demokracie, niektoré zostali niekde na medzi ceste a krajiny ako Turkmenistan, Kazachstan, ale aj Bielorusko a žiadnym štátom neuznané Podnestersko stavilo na kartu autokratického režimu a viac menej „svojej cesty“ iba o málo odlišnej od čias, kedy v týchto krajinách bola hlavnou a vlastne jedinou „hybnou silou“ krajiny komunistická strana.

Kým Pobaltské krajiny sa z pod totality vymanili veľmi rýchlo, Bielorusko a Podnestersko, teda k EÚ geograficky blízko položené krajiny v určitej totalite a pod úplným vplyvom Ruskej federácie zostávajú aj dnes.

Moldavsko, Gruzínsko, do značnej miery Arménsko a úplne a otvorene samozrejme Ukrajina, sa do západných demokratických štruktúr snažia dostať už dlhšiu dobu. Problémy však majú aj pre svoju strategickú polohu a záujem RF prekaziť im tieto snahy se veľký.

Na niektoré krajiny sme sa pozreli a ešte sa aj pozrieme bližšie v ďalších materiáloch a cestovateľských reportážach.