Skip to content

Originál čiapky „Závodná stráž“ z čias socializmu v Múzeu totality

Ľudovo povedané – vrátnici nosili k obdobnej jednoduchej rovnošate takúto čiapku s červenou hviezdou a nápisom ZS. Títo ľudia strážili štátne a národné podniky a identifikovateľní boli aj podľa červenej pásky na rukáve rovnako s nápisom ZS.

Čiapka, ktorú sme dostali do zbierok Múzea totality je prakticky nová a bez akéhokoľvek poškodenia.