Skip to content

Klasické rozprávky na kinofilmoch a diapozitívoch

Aj túto sadu rozprávok na kinofilme, resp. diapozitívoch, sme získali do Múzea totality. Rozprávky zjavne boli pozerané často a niektoré časti dokonca niekto zabudol do originálneho obalu vrátiť, no i tak sú pamiatkou na dobu socializmu, kedy mobilné telefóny, osobné počítače a ďalšie moderné technológie u nás neboli dostupné.