Skip to content

Klasické kancelárske zakladacie dosky

Niekoľko klasických kancelárskych zakladacích dosiek na spisy, sme získali do Múzea totality.

Dosky pravdepodobne neboli nikdy používané, alebo ak  áno, tak len málo a veľmi šetrne. Vyhotovenie dosiek, ich vzhľad je typický pre dobu sedemdesiatych rokov minulého storočia.

V tejto dobe boli obdobne dizajnovené aj šanóny a zošity.