Skip to content

Model lode vyhotovený pravdepodobne na krúžku v Seredi deťmi asi pred pol storočím

Tak tento unikátny kúsok skončil v Múzeu totality vďaka darcovi zo Serede.

Za socializmu v priestoroch kaštiela bola napr. Mestská ľudová knižnica a na poschodí boli priestory pre využitie voľného času detí. Práve tu pôsobil aj lodno modelársky krúžok, v ktorom  deti pod vedením dospelého vedúceho skladali takéto modely.

Neviem prečo, no mám taký pocit, že si presne tento model pamätám osobne a preto by som bol rád, keby sa našli pamätníci nielen na tento krúžok. Ideálne by boli aj zachované fotografie z týchto priestorov, ich využitia a akcií, napr. súťaží, ktoré sa v priestoroch konali.

Pomôžte zachovať kus histórie mesta, možno života  vašich starých rodičov a pohľadajte v starých rodinných albumoch fotografie, ktorémôžu byť poslednou dochovanou spomienkou nielen pre vás.

Ďakujeme.

Model je vystavený v expozícii zameranej na Sereď.