Skip to content

Časopisy VÝBĚR – ročník 1940 v knižnici Múzea totality

Ak budú záujemcovia o štúdium histórie mať chuť nazrieť do literatúry, resp. časopisov VÝBĚR, jeden ročník časopisov máme zviazaný a kompletne zachovaný v knižnici Múzea totality.

Nahliadnutie do histórie cez originálne texty a už len poznanie, čomu svet v danej dobe venoval pozornosť, je niekedy naozaj poučným a zaujímavým čítaním a pre oddych a relax.