Skip to content

Jeden z cyklostylov z Múzea totality bude efektívne využívaný na tlač aj v súčasnosti

Doteraz sme žiadnu techniku ani akýmkoľvek spôsobom získané artefakty z Múzea totality nedali mimo múzeum, viac menej zo zásady.  Nedávno nás záujem o túto klasickú technológiu tlače jedného z bratislavských tlačiarov presvedčil o tom, že jeden zo štyroch  cyklostylov označených Made in Czechoslovakia ktoré v múzeu máme, bude hodnotnú funkciu plniť práve v tlačiarni tohto zaujímavého pána.

Sme radi, že práve týmto kontaktom sa začala ďalšia zaujímavá spolupráca.

Technické vybavenie, technológie tlače a schopnosti Richarda Priklera, si predstavíme v samostatnom materiáli.