Skip to content

Stalin a Sovětské impérium

Aj táto knižka je už k dispozícii na štúdium totalitných režimov v knižnici Múzea totality v Seredi.

Vhodne dopĺňa ostatné knihy o J.V. Stalinovi, totalitnom režime, Gulagoch a perzekúciách občanov ČSSR a bývalého totalitného Sovietskeho zväzu.