Skip to content

Konajme skôr, ako o Slovensku bude rozhodovať možno 5% najhlúpejšej časti populácie

Sledujúc vyjadrenia politikov rozhodujúcich o našej budúcnosti a svojimi primitívnymi výrokmi ešte viac degenerujúcich už tak dosť v informáciách stratených niektorých Slovákov, chápem vznik zbierky ako naozaj účelného a dostatočne výstižného počinu jej organizátorov.

Na donio.sk sa objavila zbierka pod názvom Pošlime Lukáša Machalu na obežnú dráhu, ktorá niečo viac ako pol rok po voľbách má svoj zmysel. Minimálne by mala otvoriť oči stále dostatočnému množstvu inteligentných ľudí uvedomujúcich si následky nielen vyjadrení typu „Je podložené, že Zem je guľatá? Boli ste vo vesmíre? Vy ste neboli, ja tiež nie, neviem“, ale vôbec zastávajúcich kľúčové pozície v riadení štátu. Ak sa dostatočne zavčasu zbytky príčetných ľudí nezmobilizujú a nebude vykonaná korekcia aspoň pri tých najtupších jedincoch významne ovplivňujúcich ako budeme v najbližšej dobe žiť, nielen že budeme na srandu okolitému civilizovanému svetu, ale fatálne následky už o niekoľko rokov zbadáme na dnes ešte deťoch, prípadne mládeži ovplyvňovanej aj týmito jedincami.

Povedané inak, aby pri ignorovaní správy vecí verejných inteligentnými ľuďmi už onedlho Slovensko neovládalo možno 5% najhlúpejšej časti Slovenskej populácie.

„A predsa sa točí!“ – Galileo Galilei