Skip to content

Prečo samostatný web Petrovi Cibulkovi? – Rozhovor so zakladateľom Múzea totality Milošom Majkom

Prečo pod Múzeom totality web zrovna Petrovi Cibulkovi, ktorý je považovaný za kontroverznú osobu?

Históriu nezmeníme, môžeme ju iba kriviť. Cieľom Múzea totality, ktoré som založil je zabrániť zabudnutiu na významných disidentov, ktorí sa dokázali postaviť totalitnej moci a urobiť v danej dobe tak veľa k jej pádu. Petr Cibulka patrí medzi skutočne významných disidentov, bol päťkrát väznený totalitným režimom a napriek tomu sa nevzdal. Neriešime jeho súčasné aktivity, sú jeho vecou. Napriek tomu, pripomíname potvrdenie predpovede Petra Cibulku o nebezpečnosti vývoja v Ruskej federácii a ohrozenie Putinovým totalitným režimom súčasných demokratických krajín, najviac bývalých satelitov Sovietskeho zväzu, medzi ktoré patrí aj Česká a Slovenská republika.

Petra Cibulku viac-menej ignorujú médiá, u vás dostáva široký priestor. Prečo?

Považujeme za mimoriadne nešťastné ignorovanie Petra Cibulku médiami v Českej republike. Máme za to, že len diskusiou sa spoločnosť pohne dopredu. A bývalý disident Petr Cibulka má dostatočný morálny kredit na to, aby sa k aktuálnym veciam vyjadroval verejne, čo by mu malo byť umožnené.

Ani samotní voliči sa s Petrom Cibulkom nevedia kontaktovať, jeho vystupovanie a komunikácia sú prinajmenšom zvláštne.

Petr Cibulka má uverejnený kontakt a je s ním možné aj osobné stretnutie dvakrát do roka. Či to je veľa alebo málo my neriešime, je to vec komunikácie jeho a strany s potenciálnymi voličmi. My sme boli trpezliví niekoľkokrát a s Petrom Cibulkom sme sa spojili a stretli osobne. Niekoľko rozhovorov s ním to potvrdzuje. Čo sa týka jeho vystupovania, resp. komunikácie – pýtame sa ako by komunikoval ktokoľvek z nás po toľkých perzekúciách za totalitného režimu, väzení a nepochopení akého sa dostalo Petrovi Cibulkovi?

Kontaktujete ľudí a vyhotovujete rozhovory k Petrovi Cibulkovi, ktorí o ňom niečo vedia z minulosti alebo si ho pamätajú osobne. Prečo?

Odpovedali sme sčasti už vyššie, no doplniť môžeme. Niet lepšieho ako osobné svedectvo a skúsenosť ľudí, ktorí s Petrom Cibulkom v minulosti došli do kontaktu, prípadne vedeli o jeho disidentskej činnosti. Ľudia postupne odchádzajú a ich pamäť s nimi. Preto je dôležité zachytiť všetko čo je zachytiť možné a spôsobom, ktorý bez najmenších pochybností zachová pravdu o konkrétnych významných ľuďoch vzdorujúcich totalitnému režimu.

Petr Cibulka podľa nášho názoru je človekom, ktorého morálny kredit a zásady by mali byť vzorom v súčasnosti pre množstvo ľudí, a to aj vo vrcholovej politike.

Vyhotovenie webu cibulka.socializmus.sk venovaného Petrovi Cibulkovi považujeme za to minimum, čo pre tohto významného československého disidenta Múzeum totality môže urobiť.

 

Ďakujem za rozhovor
Iveta Tóthová