Skip to content

Socialisticky pracovať, socialisticky žiť

Presne toto je to asi najznámejšie heslo socializmu. Pamätáme si ho obdobne, ako Proletári všetkých krajín spojte sa!

Z druhej strany je text Brigáda socialistickej práce ROH.

Vlajka, z Múzea totality: