Skip to content

Minimalizovanie nákladov a rušenie nezmyslov

Minimalizovanie nákladov a rušenie na údržbu nákladných nezmyslov na verejných priestranstvách, by malo byť prioritou MsÚ. A to bezodkladne.

Slovensko je súčasťou EÚ. Vidiac vývoj pre najbližšie roky, ani úniu a tak samozrejme ani Slovensko nečaká veľa dobrého. Skôr by sme sa mali pripraviť na horšie časy.

Ozdravovanie (aj keď zo strany vedenia štátu skôr verbálnymi vyhláseniami) verejných financií nepochybne postihne aj samosprávy. Bude treba šetriť. Na správe vecí verejných, ale aj nákladoch na chod úradu, údržbu mesta a ďalšie veci, preto je potrebné (nielen verbálnymi vyhláseniami) riešiť znižovanie nákladov.

Už dnes je verejné priestranstvo, jeho vzhľad a údržba predmetom kritiky značnej časti vnímavých občanov. Mesto (do určitej miery z pochopiteľných dôvodov) nestíha kosiť verejné priestranstvá a udržiavať verejný priestor čistý.

A asi bude horšie.

O to lepší dôvod zbaviť sa na údržbu nákladných (realizačne odfláknutých) realizácií na verejných priestranstvách. Jednou takou realizáciou je nápis SEREĎ vysypaný zo štrku a osadený obrubníkmi (fotodokumentácia a kritika realizácie v archíve) na vjazde do mesta.

Rovnako na tom je aj výsadba za týmto nápisom, ktorá v súčasnom stave a tam kde sa nachádza, skutočne nie je okrasou mesta. Zároveň je túto výsadbu potrebné počas teplých dní zalievať, čo je problematické.

Obe spomenuté realizácie sú v časti vjazdu do mesta – v minulosti.

Už viac ako rok ide o priestor na údržbu náročný, nakoľko sa nachádza za uzatvoreným mostom ponad železnicu.  

Samotné kosenie priestranstva by bolo výrazne jednoduchšie a sily a prostriedky využívané na údržbu tohto priestoru by mohli byť využité na centrum mesta, kde rovnako stav nie je úplne v poriadku. V centre je vybudovaná aj infraštruktúra umožňujúca údržbu s výrazne nižšími nákladmi.

Priestoru na šetrenie a zvyšovanie efektivity v meste je viac. Ďalšie popíšeme nabudúce.

Stav verejného priestranstva „za uzatvoreným mostom“ pred cca 5 dňami. Dnes je situácia samozrejme ešte horšia.

Stav verejného

priestranstva pred nehnuteľnosťou Mesta Sereď na Trnavskej ulici: