Skip to content

Knižôčka z roku 1962 s originálnou vinylovou platňou

V prípade tejto knižôčky nie je pre nás ani tak podstatný jej textový obsah, že nie je vydaná v Československu, ba ani jej názov.

Dôležité je prevedenie. Knižôčka obsahuje originálnu vinylovú platňu, čo u nás bežné nebolo.

Vydaná bola v roku 1962 v Nemecku a dnes sa nachádza v knižnici Múzea totality.