Skip to content

AKO IVAN ŠIEL DOMOV

21. jún 1991 bol dňom, kedy sa posledné kusy vojenskej techniky sovietskych okupantov z roku 1968 dostali za naše hranice. Nasledoval 27. jún 1991, kedy opustil územie Československa posledný z okupantov.

Bolo to výsledkom snahy mnohých, ktorí chceli, aby okupant odišiel tak rýchlo, ako prišiel. Dohoda o ukončení okupácie – teda podľa sovietskej propagandy šlo o odsun spriatelených vojsk – bola podpísaná prezidentom Václavom Havlom a vtedajším generálnym tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu Michailom Gorbačovom koncom februára 1990.

Dnešný deň by mal byť dňom nádeje, že aj Ukrajina si bude raz pripomínať, ako posledný z ruských okupantov opustil územie Ukrajiny. A nám ostávať len dúfať, že aj vďaka hrdinskej obrane Ukrajincov ruská čižma okupantov nevkročí opäť aj na Slovensko.

Zdroj: Ondrej Dostál, FB