Skip to content

Alexander Dubček

Komunistom bol a aj ním zostal. No aj medzi komunistami bol rozdiel.

Výborne spracovaný materiál o Alexandrovi Dubčekovi.

V knižnici Múzea totality máme takmer celú policu vyhradenú knihám, novinám a časopisom o tomto vo svete známom politikovi, ktorého aj smrť je opradená určitým tajomstvom. A okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy celú vitrínu.