Skip to content

Ďalší celuloidový 36 mm film v Múzeu totality

Vo vitríne Múzea totality skončil aj tento v Bratislave získaný originálny celuloidový film pochádzajúci z doby bývalého socialistického Československa.

Film je v poradí už druhý a obohatil expozíciu klasickej filmovej techniky.