Skip to content

Len aby sme nezabudli…

Klement Gottwald bol predstaviteľom totalitného režimu a komunistického Československa. Len aby sme nezabudli…

V knižnici Múzea totality sa nachádza skutočne množstvo materiálov, ktoré budú slúžiť k štúdiu totalitného režimu v bývalom ČSSR.