Skip to content

Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19

Informácia zo zasadnutia KŠ mesta SEREĎ v súvislosti COVID-19 20.05.2020 o 15,00hod ……………………………………………………………………………………… • Naďalej bude povinné nosenie rúšok v interiéroch. V exteriéri nebude potrebné nosiť rúško vo vzdialenosti päť metrov a viac od osôb mimo spoločnej domácnosti. • V meste sú od 20.mája otvorené všetky prevádzky, budú môcť mať vo svojich priestoroch viac zákazníkov – kým doteraz to bol jeden zákazník na 25 štvorcových metrov, po novom to bude jeden zákazník na 15 štvorcových metrov. • Pokračuje sa ďalej v pravidelnej dezinfekcie lavičiek v meste, dezinfekcie workoutových ihrísk a v dezinfekcii predajných stánkov na mestskom trhovisku • Zostáva nariadenie prevádzkovateľom potravín a drogérií umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 09:00 hod do 11:00 hod vstup iba osobám nad 65 rokov. • Detské ihriská v meste aj v objektoch materských škôl zostávajú do odvolania zatvorené. • Mestská plaváreň zostáva do 31. augusta 2020 Zatvorená. • Knižnica aj múzeum budú otvorené, za dodržania podmienok ÚVZ • 27.06.2020 v sa uskutoční koncert v muzeálnej záhrade v Seredi za dodržania podmienok ÚVZ • Sobáše v exteriéri a interiéri sú povolené s obmedzeniami za dodržania podmienok ÚVZ • Mestské toalety zostávajú naďalej uzatvorené • Kino aj letné kino je zatiaľ do odvolania uzatvorené. • Športoviská v areáloch škôl sú zatvorené do odvolania. • Základné školy, materské školy a školské jedálne budú od 01.06.2020 otvorené, riaditelia škôl v spolupráci s mestom zabezpečia dezinfekčné prostriedky. Zostáva forma dištančného vyučovanie 1-5 ročníka. Školské jedálne budú poskytovať stravu pre žiakov ktorí sa zúčastnili vyučovacieho procesu. • Zákonní zástupcovia sú povinní najneskôr do 25. mája 2020 nahlásiť záväzný záujem o vzdelávanie v materských školách, v 1. – 5. ročníku základných škôl a školských kluboch detí a o stravovanie v školských jedálňach. Mesto Sereď rozhodlo, že na obdobie do konca školského roka nebudú vzhľadom na priestorové, personálne a materiálne možnosti materských škôl umiestnené deti rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke. Prevádzka materských škôl je určená v pracovných dňoch v čase od 6,30 do 15,30 h. • Mesto Sereď rozhodlo že do materských škôl nebudú prijímané deti rodičov na materskej dovolenke. Záujem zákonných zástupcov žiakov o návštevu školy budú zisťovať riaditelia škôl do 27.mája 2020 • Zástupca mestskej polikliniky v Seredi poďakoval príslušníkom mestskej polície za asistenciu v prístupovej hale a udržiavanie poriadku počas vyhlásenia pandémie. Poliklinika v Seredi funguje v plnom režime. • Mestský úrad v Seredi pracuje od 4.mája ako pred pandémiou – s kontrolou vstupu pri vchode: o Pondelok 8,00 – 12,00 13,00 – 15,00 o Utorok 8,00 – 12,00 13,00 – 15,00 o Streda 8,00 – 12,00 13,00 – 17,00 o Štvrtok 8,00 – 12,00 13,00 – 15,00 o Piatok 8,00 – 12,00 Zdroj: Mesto Sered

]]>