Skip to content

Práve teraz: Starosta Šoporne Macho znovu pred súdom

ďalšie pojednávanie v trestnej veci, v ktorej je obžalovaným starosta a štatutár obce Šoporňa  Mgr. Adrián Macho. Starosta Macho opätovne so zalomenými rukami sedí oproti prokurátorke Okresnej prokuratúry v Galante a čelí obžalobe  v trestnej veci  Marenia úlohy verejným činiteľom. Opatrenia spôsobené koronou jedno z pojednávaní odročili a tak od posledného pojednávania uplynulo niekoľko mesiacov. Sudca OS začal pojednávanie čítaním jednotlivých spisových materiálov. V materiáloch čítaných sudcom OS zo spisu sa hovorí o prehliadke nebytových priestorov OÚ, predvedení obvineného… – a človek má pocit, že sa ani nenachádza na pojednávaní s voleným zaástupcom, ktorý skladal sľub, v ktorom sa verejne zaviazal dodržiavať zákony Slovenskej republiky. A vy si kladiete logickú otázku, čo tají starosta a štatutár obce v materiáloch, ktoré odmietla obec zverejniť žiadateľovi a následne prokuratúre? Snáď na tieto otázky dajú odpoveď práve súdne pojednávania, ktoré na základe odvolania sa trestným rozkazom odsúdeného Macha, na Okresnom súde v Galante od minulého roka prebiehajú. Práve prokurátorka OP prečítala stanovisko Generálnej prokuratúry konštatujúce povinnosť poskytnutia súčinnosti  orgánov štátnej a verejnej moci a teda aj Obce Šoporňa. Áno, aj obce Šoporňa pán starosta Macho. Konkrétne sa jedná o toto stanovisko:   Predmetnej veci sa venujeme od začiatku kauzy a to v článkoch:   https://www.seredonline.sk/2019/05/26/obzalovanemu-starostovi-machovi-pred-prokuratorkou-a-sudcom-do-reci-velmi-nebolo-co-sa-dozvieme-na-pojednavani-zajtra/ https://www.seredonline.sk/2019/11/12/clanky-o-sude-a-trestnom-rozkaze-pre-starostu-macha-su-statisticky-najcitanejsimi-za-hodnotene-obdobie/ https://www.seredonline.sk/2020/02/09/pre-precin-marenia-ulohy-verejnym-cinitelom-obzalovany-starosta-obce-soporna-adrian-macho-sa-zajtra-znovu-postavi-pred-sudcu-os/ https://www.seredonline.sk/2019/11/03/zajtra-ma-okresny-sud-v-galante-rozhodnut-ci-je-starosta-soporne-adrian-macho-vinny-alebo-nie/ https://www.seredonline.sk/2020/02/10/okresny-sud-v-galante-v-trestnej-veci-pojednaval-v-nepritomnosti-obzalovaneho-starostu-macha/ https://www.seredonline.sk/2020/06/18/protizakonny-postup-starostu-macha/]]>