Skip to content

Verejné športovisko v Seredi roku 2020. Vitajte v realite…

oslovil redakciu obyvateľ mesta s podnetom doloženým jeho vlastnými fotografiami, ktorý sme uverejnili včera pod titulom: „Chcú nový štadión a na súčasných športoviskách ide o zdravie“  a prečítať si ho môžete tu: https://www.seredonline.sk/2020/06/28/chcu-novy-stadion-a-na-sucasnych-sportoviskach-ide-o-zdravie/ Nebudeme sa v tomto článku venovať žiadnemu slaboduchému komentáru ignorujúcemu reálne pohľady autora fotografií, ani zdôrazňovaniu, že skutočne išlo o podnet a nik z redakcie na mieste v podstate nikdy nebol. Niektoré komentáre pod uverejneným podnetom obyvateľa mesta ale spôsobili, že sme sa rozhodli na miesto ísť pozrieť osobne. Fotografie „oplotenia“ tohto verejného (mestského) športového priestoru prinášame s jedinou poznámkou: fotografie vznikli pred cca 4 či 5 hodinami, nie 30 až 40-tymi rokmi. Pre zamedzenie omylu píšeme presný dátum vzniku fotografií:  29. jún 2020 – miesto – Mesto Sereď. Ostatné nech zhodnotia samotní obyvatelia a občania Mesta Sereď, ktorí do rozpočtu mesta ročne svojou prácou odvedú cca  15 MILIÓNOV Eur. Poznámka na záver: primátorom a štatutárom Mesta Sereď je už tretie volebné obdobie  Ing. Martin Tomčányi.        ]]>