Skip to content

Detské ihrisko na Mlynárskej ul. je opravené a kolotoč pre deti po roku znovu nainštalovaný – VIDEO

Príbeh začal uverejnením statusu rozčúleného rodiča detí zo sídliska, ktoré boli ohrozené na zdraví a živote zhruba 3,5 cm trčiacimi skrutkami na drevených preliezkach v priestore, kde sa deti bežne hrajú a ktorý ako jediný na okolí pre deti funguje ako tienidlo pred silným slnkom.                            Niekoľko rozhovorov na túto tému a verejné poukázanie na neschopnosť mesta trvale udržiavať detské ihriská v bezpečnom stave spôsobilo záujem vedenia mesta o túto problematiku a postupný servis aj ihriska na Mlynárskej ulici. Článok, v ktorom nájdete ďalšie informácie k téme: https://www.seredonline.sk/2020/05/21/kto-ohrozuje-bezpecnost-nasich-deti-hrajucich-sa-na-detskych-ihriskach/ Čiastočné opravy boli v podstate nepoužiteľné a slúžili skôr ako výsmech rodičom, ktorí denne deti posielajú na toto ihrisko sa hrať. Mesto Sereď s ročným rozpočtom  15 MILIÓNOV Eur  nebolo schopné od minulého roka osadiť kolotoč, ktorý mal byť poškodený firmou vykonávajúcou nejaké práce v tomto priestore a  následne demontovaný. Po demontovanom kolotoči dlho zostali iba z betónového základu trčiace nebezpečné skrutky. Tie následne až po upozornení boli odstránené.    Až väčšia oprava spočívajúca vo výmene podlahy a doplnení podľa slov rodičov už rok chýbajúceho kolotoča pre deti dostala detské ihrisko do stavu, ktorý sú ochotní akceptovať aj rodičia. Síce stále trvajú na tom, že na tak veľké sídlisko je ihrisko malé, no aspoň je bezpečné. Spomenutý stav ihriska v Seredi, totiž nebezpečne trčiace skrutky ohrozujúce deti verejne listom odsúdil aj výrobca ihriska z Českej republiky, ktorý ihrisko doslovne označil za životu nebezpečné pre deti. Článok, v ktotom sa môžete dozvedieť ďalšie informácie k téme: https://www.seredonline.sk/2020/06/04/mohlo-dojit-k-fatalnim-nasledkum-na-zivote-deti-vydal-pisomne-stanovisko-vyrobca-detskeho-ihriska-a-pokracuje-tvrdenim-ze-vysledkom-neodborneho-sposobu-opravy-je-az-zivotu-nebezpecne/ Na ihrisko sme sa v priebehu minulého mesiaca prišli pozrieť znovu a následne aj po jeho čiastočnej oprave. Prinášame rozhovory s rodičmi s tým, že je smutné, ak veci, ktoré majú byť pre vedenie mesta prirodzenými a prvoradými – teda bezpečnosť detí – sú naštartované až medializovaním životu nebezpečného stavu detského ihriska. Vzhľadom na to, že mesto neodpovedalo dostatočne resp. odpovedalo nepochopiteľne vyhýbavo na jasne a zrozumiteľné otázky týkajúce sa zodpovednosti za vzniknutý stav, pre doplnenie údajov v k tejto kauze požiadame Mestský úrad o odpovede na položené otázky po druhý raz a to s aplikovaním zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Je nevyhnutné, aby konkrétni pracovníci a volení funkcionári zodpovední za mesto a majetok mesta pri neplnení si svojich povinností boli sankcionovaní a aby občania videli, že zákon, predpisy a pravidlá platia pre každého rovnako. Dnes prinášame kompletné video rozhovory s rodičmi, ktorých detičky boli mesiace nebezpečným stavom na detskom ihrisku ohrozované. Je potrebné vyzdvihnúť aktivitu rodičov, ktorí prestali tolerovať nezáujem vedenia mesta o stav ihriska a aroganciu, kedy sú riešené potreby napr. súkromnej akciovej spoločnosti  ŠKF a iných subjektov na úkor potrieb našich detí. https://www.youtube.com/watch?v=it0T-HY3wQQ   Rodičia sa teda verejne postavili za práva detí, medializovali aroganciu moci a tým konečne dosiahli stav, ktorý síce nie je najlepší, no aspoň neohrozuje maloleté deti na zdraví a živote. Znovu verejne položená otázka poslancom MsZ a primátorovi mesta Martinovi Tomčányimu – skutočne mesto nedokáže priority smerovania verejných finančných zdrojov smerovať v prospech väčšiny občanov a hlavne potrieb mladých rodín a ich detí, ktoré jediné mestu v budúcnosti dokážu priniesť rozvoj a rast?           ]]>