Skip to content

"A TERAZ SA VYJADRÍM AJ JA…" – k článku o zámere realizácie spaľovne odpadu pri Zavare

Tu je celý článok vrátane príloh: https://www.seredonline.sk/2020/07/30/zamer-vybudovania-centra-cirkularnej-ekonomiky-zavar/ Ako reakciu na tento článok na sociálnej sieti (stránka Obec Zavar) starosta obce uverejnil tento príspevok: Obec Zavar

2 h
A TERAZ SA VYJADRÍM AJ JA… Ako som už viackrát spomínal, málokedy sa vyjadrujem k aktuálnemu dianiu v obci, avšak z času na čas nastane situácia, kedy je to vyjadrenie z mojej strany potrebné. A momentálne tá situácia nastala. O to viac cítim potrebu sa vyjadriť vzhľadom na to, že prichádza k útokom na moju osobu. Dňa 22.7.2020 bol na webovej stránke obce Zavar zverejnený zámer spoločnosti ewia CCE2, Rastislavova 98, 043 46 Košice týkajúci sa vybudovania Centra cirkulárnej ekonomiky Zavar v katastrálnom území obce Zavar. Ihneď po zverejnení tohto zámeru sa začalo po obci šírenie neprávd, a to spájanie mojej osoby s investorom, čo rezolútne odmietam. Istí ľudia začali po obci rozširovať, že sa chystá v katastri našej obce stavba spaľovne, a že je to mojou zásluhou. K tomu naozaj len v krátkosti – ja som do funkcie starostu obce nastúpil v decembri roku 2018 a prebral som obec v nie príliš najlepšom stave, viac než pol roka trvalo, kým sme dali v spolupráci s OZ ako tak veci po predchádzajúcom vedení do poriadku (napr. nevyrovnané záväzky od investorov bez zverejnených objednávok za už dávno vykonané práce) a mohli sa začať zameriavať na budúcnosť, ďalšie projekty a rozvoj obce. Príprava projektu ako je zámer spoločnosti ewia CCE2 v hodnote 190 000 000,- € trvá roky. Opakujem, ROKY. Investor začal s prípravou tohto projektu ešte v dobe, kedy ja som ešte vo funkcii vôbec nebol. Ja som sem tohto investora ani nevolal, ani som ho sem nelákal, ja osobne s ním nič nemám. Je to investor ako každý iný, ktorý sa rozhodol umiestniť svoj zámer v priemyselnej zóne v katastrálnom území obce Zavar. Počas ďalších dní prebiehala debata na sociálnej sieti, kde bol zároveň zverejnený článok o účte Obce Zavar, ktorý je taktiež zriadený na tejto sociálnej sieti. V tomto článku autor bez akéhokoľvek dôkazu nepriamo obviňuje a podozrieva mňa a vedenie obce zo zatajovania informácií ohľadom spomínaného zámeru, nakoľko prostredníctvom sociálnej siete sme občanov o danom zámere neinformovali skôr. V prvom rade, verejné sociálne siete nie sú relevantným informačným kanálom, ktorý má slúžiť na informovanie o takýchto skutočnostiach a zámeroch. Ďalším faktom je, že Obec Zavar ako právnická osoba si nemôže dovoliť zverejňovať dohady, klebety a podobné ničím neoverené informácie. Do zverejnenia zámeru vedenie obce nedisponovalo žiadnym oficiálnym materiálom od investora, preto ani nebolo možné verejnosť informovať. Dnes bol zverejnený na webovom portáli www.seredonline.sk článok, kde istá skupina ľudí sa vyjadruje k tejto problematike a v danom článku podľa môjho názoru útočia na moju osobu. V danom článku je uvedené: „Možno aj pod vplyvom vonkajších okolností a tlaku občanov, dňa 24. 7. 2020 starosta obce zverejnil oznam, že dňa 3. 8. 2020 o 17.00 hod. sa uskutoční v sále KD Zavar verejné prerokovanie k CCE ZAVAR.“ Uvedené je obyčajným dohadom autora článku, o čom svedčí aj slovo „možno“. Zvolanie verejnej schôdze bolo moje dobrovoľné rozhodnutie. Je však otázne, aký tlak občanov autor myslel? Do dnešného dňa som v nadväznosti na tento zámer obdržal jeden jediný telefonát od p. Ing. Chynoranského. Nikto z autorov článku okrem spomínaného p. Ing. Chynoranského nekontaktoval ani mňa, ani pracovníkov Obecného úradu, ani na Obecný úrad neprišli osobne. Tak sa pýtam, aký tlak občanov? Jediná ich aktivita boli konverzácie na sociálnej sieti, „štengrovanie“ ľudí a hádzanie špiny či už na mňa, alebo na investora. Ďalej je v článku uvedené: „Ďalšou iniciatívou bola individuálna snaha piatich poslancov OZ o zvolanie mimoriadneho zasadnutia OZ v čo najkratšom čase, aby sa čo najrýchlejšie rozprúdila diskusia na túto tému aj v rámci predstaviteľov obce. Poslanci požiadali o zvolanie mimoriadneho OZ dňa 24. 7. 2020 s očakávaním, že zasadnutie OZ bude zvolané zo strany starostu v priebehu 2-3 dní, no toto nebolo zo strany vedenia obce zrealizované.“ Nebolo potrebné čo najrýchlejšie vyvolať debatu v rámci predstaviteľov obce, pretože predstavitelia obce o danom zámere vedeli, nakoľko investor mal možnosť sa stretnúť s poslancami a predstaviť im svoj zámer. Bolo zvolané a taktiež sa uskutočnilo pracovné stretnutie mňa ako starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva, kde sme sa bavili o tejto problematike – toto sa uskutočnilo včera, t.j. v stredu, 29.07.2020, čo je úplne bežný postup pred uskutočnením zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Zároveň je mimoriadne zasadnutie naplánované až po verejnej schôdzi, aby aj poslanci mali možnosť sa schôdze zúčastniť a následne sa na zasadnutí Obecného zastupiteľstva k danému zámeru vyjadriť, čo je myslím úplne korektné. Takže sa vymedzujem voči uvedenému tvrdeniu, pretože bolo zorganizované riadne pracovné stretnutie, kde poslanci mali možnosť sa danou problematikou zaoberať. Ak má niekto o mne pochybnosti, otázky alebo má záujem sa so mnou stretnúť, tak každého k tomu verejné vyzývam a dávam každému túto možnosť sa stretnúť a porozprávať – moje dvere sú vždy otvorené. Ja uprednostňujem osobný kontakt pred sociálnymi sieťami a nebránim sa mu. Ja nežijem vo virtuálnom svete a ani ho nezneužívam. A ešte na záver, je smutné, ako ďaleko v smutnom zmysle slova naša spoločnosť zašla. Toto ale nie je len môj prípad, s týmto sa stretáva každý jeden starosta na okolí, s ktorým som sa o podobných skúsenostiach rozprával. Táto práca je náročná na čas, na psychickú pohodu, človek prakticky príde o súkromie, avšak napriek všetkým negatívam tá práca má svoje čaro, ak ju človek robí srdcom. Nie všetko je vždy dokonalé, ale faktom je, že naša obec napreduje a rozvíja sa vo všetkých oblastiach. Lukáš Sochor – starosta obce Zdroj: FB Obec Zavar
]]>